ทัวร์จีน มหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น ภูเขาเจ็ดดาว 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน มหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น ภูเขาเจ็ดดาว 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน มหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น ภูเขาเจ็ดดาว 6วัน 5คืน ฟูหรงเจิ้น อลังการหมู่บ้านโบราณริมน้ำตก ดื่มดำบรรยากาศเมืองโบราณเฟิงหวงยามคำคืน ชมความน่ารักของแพนด้า นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาเจ็ดดาว


ทัวร์จีน มหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น ภูเขาเจ็ดดาว 6วัน 5คืน (VZ)
รหัสทัวร์
BICN_VZ00188
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
07 มิ.ย. 67 - 04 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
13,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินจางเจี่ยเจี้ยต้าหย่ง • เมืองจางเจียเจี้ย
 • วันที่

  2

  เมืองจางเจียเจี้ย • เมืองเฟิงหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
 • วันที่

  3

  สวนหมีแพนด้า • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
 • วันที่

  4

  ร้านบัวหิมะ • เมืองจางเจียเจี้ย • ภูเขาเจ็ดดาว (รวมกระเช้า) • แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว • ทะเลาสาบความรัก
 • วันที่

  5

  ร้านชา • ร้านหยก • เมืองหิมะ ICE AND SNOW WORLD • ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
 • วันที่

  6

  ศูนย์สุขภาพแอนไอออน (ยางพารา) • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย • สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง • สนามบินสุวรรณภูมิ

26 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
เด็กไม่มีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
เด็กไม่มีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
เด็กไม่มีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
เด็กไม่มีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
เด็กไม่มีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
เด็กไม่มีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
26 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67 13,999 13,999 13,999 5,000 - - 35
10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 14,999 14,999 14,999 5,000 - - 35
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 14,999 14,999 14,999 5,000 - - 35
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 16,999 16,999 16,999 5,000 - - 35
02 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 14,999 14,999 14,999 5,000 - - 35
07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 14,999 14,999 14,999 5,000 - - 34
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 14,999 14,999 14,999 5,000 - - 35
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 14,999 14,999 14,999 5,000 - - 35
30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67 14,999 14,999 14,999 5,000 - - 35
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 15,999 15,999 15,999 5,000 - - 35
06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 15,999 15,999 15,999 5,000 - - 35
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 15,999 15,999 15,999 5,000 - - 35
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 15,999 15,999 15,999 5,000 - - 35
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 15,999 15,999 15,999 5,000 - - 35
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 15,999 15,999 15,999 5,000 - - 35
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 16,999 16,999 16,999 5,000 - - 35
27 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 16,999 16,999 16,999 5,000 - - 35
02 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 16,999 16,999 16,999 5,000 - - 35
04 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 16,999 16,999 16,999 5,000 - - 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน