ทัวร์จีน ต๋ากู่ ปี้เผิงโกว อุทยานดอกไม้ 6วัน 5คืน (3U)

ทัวร์จีน ต๋ากู่ ปี้เผิงโกว อุทยานดอกไม้ 6วัน 5คืน (3U)

เที่ยวจีน ต๋ากู่ ปี้เผิงโกว อุทยานดอกไม้ 6วัน 5คืน ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานปี้เผิงโกว ภูเขาหิมะตำกู่ สัมผัสหิมะขาวนวล ชมความงามที่อุทยานดอกไม้ตามฤดูกาล ศูนย์อนุรักษ์แพนด้าชมความน่ารักน้องหมี


ทัวร์จีน ต๋ากู่ ปี้เผิงโกว อุทยานดอกไม้ 6วัน 5คืน (3U)
รหัสทัวร์
CJTCN_3U00053
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ก.ย. 67 - 28 พ.ย. 67
เดินทางโดย
alsichuanairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
28,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ –เฉิงตู สนามบินเทียนฝู่
 • วันที่

  2

  เฉิงตู – อุทยานปี้เผิงโกว(รวมรถอุทยานและรถแบตเตอรี่) – เม่าเสี้ยน
 • วันที่

  3

  เฉิงตู –เฮยสุ่ย – อุทยานภูเขาหิมะและธารน้ำแข็งต๋ากู่(รวมรถอุทยาน + กระเช้าขึ้นลง) – เม่าเสี้ยน
 • วันที่

  4

  เม่าเสี้ยน – ตูเจียงเยี่ยน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) – จตุรัสหย่างเทียนวู่ – สะพานหนานเฉียว - เฉิงตู
 • วันที่

  5

  เฉิงตู - อุทยานดอกไม้ (รวมสะพานกระจก)-ถนนควานไจ๋เซียงจื่อ
 • วันที่

  6

  ถนนคนเดินจิ๋นหลี่- สนามบินเทียนฝู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
30,999
เด็กไม่มีเตียง
30,999
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 30,999 29,999 29,999 4,500 - - 20
19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 31,999 30,999 30,999 4,500 - - 20
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 32,999 31,999 31,999 5,000 - - 20
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 32,999 31,999 31,999 5,000 - - 20
07 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 29,999 28,999 28,999 4,500 - - 20
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 28,999 27,999 27,999 4,500 - - 20
28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 28,999 27,999 27,999 4,500 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน