ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก 6วัน 5คืน (S7)

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก 6วัน 5คืน (S7)

เที่ยวรัสเซีย มหัศจรรย์ BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก 6วัน 5คืน 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว ชมน้ำแข็งสีคราม "BLUE ICE" นั่งรถลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้ ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล นั่งเรือตะลุยน้ำแข็ง Hovercaft และ ชมแหลมบลูคาน


ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก 6วัน 5คืน (S7)
รหัสทัวร์
BIRU_S700007
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
30 ม.ค. 68 - 20 ก.พ. 68
เดินทางโดย
alsiberiaairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
69,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เมืองเอียคุตส์ รัสเซีย • ลิสต์เวียนก้า
 • วันที่

  2

  ลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ • นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน • พิพิธภัณฑ์ไบคาล • นั่งกระเช้า • Chersky Stone
 • วันที่

  3

  นั่งเรือ Khivus • ท่าเรือ Ice Ferry • นั่งรถจี๊ป UAZ • เกาะ โอลค์ฮอน
 • วันที่

  4

  เกาะโอลค์ฮอน • เมืองคูชีร์ • โขดหินสามพี่น้อง • แหลมโคบอย • รอยแตกบลูไอซ์ • กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน
 • วันที่

  5

  เกาะโอลค์ฮอน • เกาะโอกอย • น้ำแข็งหินงอกหินย้อย • เมืองเอียคุตส์ • โบสถ์คาซาน เขื่อนเมืองเอียคุตส์ • เที่ยวชมเมือง • ช้อปปิ้ง 130 ควอร์เตอร์
 • วันที่

  6

  เมืองเอียคุตส์ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพ

30 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68

ผู้ใหญ่
69,999
เด็กมีเตียง
69,999
เด็กไม่มีเตียง
68,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,999
เด็กมีเตียง
69,999
เด็กไม่มีเตียง
68,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,999
เด็กมีเตียง
69,999
เด็กไม่มีเตียง
68,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,999
เด็กมีเตียง
69,999
เด็กไม่มีเตียง
68,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,999
เด็กมีเตียง
69,999
เด็กไม่มีเตียง
68,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,999
เด็กมีเตียง
69,999
เด็กไม่มีเตียง
68,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
72,999
เด็กมีเตียง
72,999
เด็กไม่มีเตียง
71,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,999
เด็กมีเตียง
69,999
เด็กไม่มีเตียง
68,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,999
เด็กมีเตียง
69,999
เด็กไม่มีเตียง
68,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,999
เด็กมีเตียง
69,999
เด็กไม่มีเตียง
68,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
72,999
เด็กมีเตียง
72,999
เด็กไม่มีเตียง
71,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
72,999
เด็กมีเตียง
72,999
เด็กไม่มีเตียง
71,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
30 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 69,999 69,999 68,999 8,000 20,000 - 20
31 ม.ค. 68 - 05 ก.พ. 68 69,999 69,999 68,999 8,000 20,000 - 20
03 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68 69,999 69,999 68,999 8,000 20,000 - 20
06 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 69,999 69,999 68,999 8,000 20,000 - 20
07 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 69,999 69,999 68,999 8,000 20,000 - 20
08 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 69,999 69,999 68,999 8,000 20,000 - 20
10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 72,999 72,999 71,999 8,000 20,000 - 20
12 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 69,999 69,999 68,999 8,000 20,000 - 20
13 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 69,999 69,999 68,999 8,000 20,000 - 20
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 69,999 69,999 68,999 8,000 20,000 - 20
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 72,999 72,999 71,999 8,000 20,000 - 20
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 72,999 72,999 71,999 8,000 20,000 - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน