ทัวร์อียิปต์ EGYPT บินกับเศรษฐีน้ำมัน ฟาโรห์รออยู่ 7วัน 4คืน (SV)

ทัวร์อียิปต์ EGYPT บินกับเศรษฐีน้ำมัน ฟาโรห์รออยู่ 7วัน 4คืน (SV)

เที่ยวอียิปต์ EGYPT บินกับเศรษฐีน้ำมัน ฟาโรห์รออยู่ 7วัน 4คืน พิพิธภัณฑ์กรีกโรมัน เสาปอมเปย์พิลลาร์ สุสานอเล็กชานเดรีย หอสมุดอเล็กชานเดรีย มหาพีระมิด มหาสฟิงซ์ สถาบันปาปิรุส โรงงานหัวน้ำหอม . ห้องมัมมี่ โบสถ์แขวน โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส ตลาดข่านเอลคาลิลี่ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ห้าง City stars


ทัวร์อียิปต์ EGYPT บินกับเศรษฐีน้ำมัน ฟาโรห์รออยู่ 7วัน 4คืน (SV)
รหัสทัวร์
VWEG_SV00001
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
27 ก.ย. 67 - 27 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
alsaudiaairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
45,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินนานาชาติเจดดาห์ - สนามบินนานาชาติอเล็กซานเดรีย - พิพิธภัณฑ์กรีกโรมัน – ป้อมปราการซิทาเดล อเล็กซานเดรีย
 • วันที่

  3

  เสาปอมเปย์ - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - หอสมุดแห่งชาติอเล็กซานเดรีย - ไคโร
 • วันที่

  4

  ไคโร - กีซ่า - มหาพีระมิด - มหาสฟิงซ์ - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - เมมฟิส - เมืองโบราณซัคคาร่า - ปิรามิดขั้นบันได
 • วันที่

  5

  ไคโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ - ห้องมัมมี่ - โบสถ์แขวน - โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส - ตลาดข่าน เอล คาลิ
 • วันที่

  6

  ป้อมปราการซิทาเดล ซาลาดิน - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - อิสระช๊อปปิ้ง CITYSTARS MALL - สนามบินนานาชาติไคโ
 • วันที่

  7

  สนามบินสุวรรณภูมิ

27 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
45,900
เด็กมีเตียง
45,900
เด็กไม่มีเตียง
45,900
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
16,000
จอยแลนด์
23,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,900
เด็กมีเตียง
45,900
เด็กไม่มีเตียง
45,900
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
16,000
จอยแลนด์
23,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,900
เด็กมีเตียง
45,900
เด็กไม่มีเตียง
45,900
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
16,000
จอยแลนด์
23,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,900
เด็กมีเตียง
49,900
เด็กไม่มีเตียง
49,900
พักเดี่ยว
9,900
เด็กทารก
16,000
จอยแลนด์
26,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
52,900
เด็กมีเตียง
52,900
เด็กไม่มีเตียง
52,900
พักเดี่ยว
9,900
เด็กทารก
16,000
จอยแลนด์
26,900
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
27 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67 45,900 45,900 45,900 6,900 16,000 23,900 25
11 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 45,900 45,900 45,900 6,900 16,000 23,900 25
18 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 45,900 45,900 45,900 6,900 16,000 23,900 25
04 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 49,900 49,900 49,900 9,900 16,000 26,900 25
27 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 52,900 52,900 52,900 9,900 16,000 26,900 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน