ทัวร์รัสเซีย Lake Baikal ทะเลสาบไบคาล เกาะโอคอล เอียร์คุสต์ 7วัน 6คืน (S7)

ทัวร์รัสเซีย Lake Baikal ทะเลสาบไบคาล เกาะโอคอล เอียร์คุสต์ 7วัน 6คืน (S7)

เที่ยวรัสเซีย Lake Baikal ทะเลสาบไบคาล เกาะโอคอล เอียร์คุสต์ 7วัน 6คืน อนุสาวรีย์ผู้บุกเบิก โบสถ์เซ็นซาเวียร์ ย่าน 130 ควอเตอร์ พิพิธภัณฑ์ทอล์ทซี่ ตลาดปลา นั่งกระเช้า จุดชมวิว Chersky Stone สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่ง 4WD บนทะเลสาบน้ำแข็ง แหลมโคบอย ถ้ำน้ำแข็ง, ชม Blue Ice


ทัวร์รัสเซีย Lake Baikal ทะเลสาบไบคาล เกาะโอคอล เอียร์คุสต์ 7วัน 6คืน (S7)
รหัสทัวร์
PGRU_S700010
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
22 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68
เดินทางโดย
alsiberiaairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
69,555 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - เมืองเอียร์คุสต์
 • วันที่

  2

  เมืองเอียร์คุสต์ - เมืองลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์ทอล์ทซี่ - กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน - ตลาดลิสต์เวียนก้า (ตลาดปลา) - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - นั่งกระเช้า จุดชมวิวเขาเชียร์สกี้ - เมืองเอียร์คุสต์
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านชนบท - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะโอคอล - เกาะ โอคอล
 • วันที่

  4

  เกาะโอคอลเหนือ - แหลมโคบอย - ถ้ำน้ำแข็ง Three Brothers Cliff - ชมบลูไอซ์ - แหลมเบอร์คาน
 • วันที่

  5

  เกาะโอลคอลใต้ - เกาะโอกอย - แหลมมังกร – ถ้ำน้ำแข็ง - ชม Icicles - ชม Bubbles Bay - เมืองเอียร์คุสต์
 • วันที่

  6

  อนุสาวรีย์ผู้บุกเบิก - มหาวิหารประจำเมือง - โบสถ์เซนต์ซาเวียร์ - Central Market - วิหารคาซาน อนุสาวรีย์จักรพรรดิ์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 - Sculpture Babr - ช้อปปิ้งย่าน 130 ควอเตอร์
 • วันที่

  7

  เมืองเอียร์คุสต์ - กรุงเทพฯ

22 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68

ผู้ใหญ่
69,555
พักเดี่ยว
14,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
22 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 69,555 - - 14,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน