ทัวร์ยุโรปตะวันออก มหัศจรรย์ ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก มหัศจรรย์ ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 6 คืน

สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกัง • เมืองฮัลล์สตัทท์ • เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์


ทัวร์ยุโรปตะวันออก มหัศจรรย์ ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์
BIEU_EK00027
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
27 ก.ค. 67 - 06 ม.ค. 68
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
95,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • มิวนิค ( - / - / - )
 • วันที่

  2

  มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ( เช้า / กลางวัน / เย็น )
 • วันที่

  3

  เมืองซาลบวร์ก • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกัง • เมืองฮัลล์สตัทท์ (เช้า/ กลางวัน / เย็น )
 • วันที่

  4

  เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  5

  ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • ปราสาทบราทิสลาวา (เช้า/ กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  6

  Fashion Outlet Parndorf • ปูดาเปสต์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น • ล่องเรือแม่น้ำดานูบพร้อมแชมเปญ (เช้า/-/เย็น)
 • วันที่

  7

  บูดาเปสต์ • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์ • สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา (เช้า/ กลางวัน / - )
 • วันที่

  8

  สนามบินดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

22 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
108,999 บาท
พักเดี่ยว
14,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
108,999 บาท
พักเดี่ยว
14,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
105,999 บาท
เด็กมีเตียง
105,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
104,999 บาท
พักเดี่ยว
14,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
108,999 บาท
พักเดี่ยว
14,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
108,999 บาท
พักเดี่ยว
14,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
108,999 บาท
พักเดี่ยว
14,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
108,999 บาท
พักเดี่ยว
14,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
95,999 บาท
เด็กมีเตียง
95,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
94,999 บาท
พักเดี่ยว
14,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
95,999 บาท
เด็กมีเตียง
95,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
94,999 บาท
พักเดี่ยว
14,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
108,999 บาท
พักเดี่ยว
14,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
108,999 บาท
พักเดี่ยว
14,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
108,999 บาท
พักเดี่ยว
14,900 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
108,999 บาท
พักเดี่ยว
17,000 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
108,999 บาท
พักเดี่ยว
17,000 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
108,999 บาท
พักเดี่ยว
17,000 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
108,999 บาท
พักเดี่ยว
17,000 บาท
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
22 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 109,999 109,999 108,999 14,900 - - 26
11 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 109,999 109,999 108,999 14,900 - - 26
22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 105,999 105,999 104,999 14,900 - - 26
07 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 109,999 109,999 108,999 14,900 - - 26
08 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 109,999 109,999 108,999 14,900 - - 26
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 109,999 109,999 108,999 14,900 - - 26
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 109,999 109,999 108,999 14,900 - - 26
17 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 95,999 95,999 94,999 14,900 - - 26
24 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 95,999 95,999 94,999 14,900 - - 26
04 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 109,999 109,999 108,999 14,900 - - 26
06 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 109,999 109,999 108,999 14,900 - - 26
08 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 109,999 109,999 108,999 14,900 - - 26
27 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 109,999 109,999 108,999 17,000 - - 26
28 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 109,999 109,999 108,999 17,000 - - 26
29 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68 109,999 109,999 108,999 17,000 - - 26
30 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68 109,999 109,999 108,999 17,000 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน