ทัวร์นามิเบีย แอฟริกาใต้ แซมเบีย บอสวานา ซิมบับเว เบสท์ออฟ อีสแอฟริกา 11วัน 8คืน (ET)

ทัวร์นามิเบีย แอฟริกาใต้ แซมเบีย บอสวานา ซิมบับเว เบสท์ออฟ อีสแอฟริกา 11วัน 8คืน (ET)

เที่ยว นามิเบีย แอฟริกาใต้ แซมเบีย บอสวานา ซิมบับเว วินด์ฮุก 4WD ทะเลทรายนามิบ สวาคัมมุนด์ วาลวิสเบย์ ล่องเรือสู่เกาะแมวน้ำ หุบเขาพระจันทร์ โจฮันเนสเบิร์ก ลิฟวิ่งสโตน น้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย บอสวานา โชเบ้ ล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี Game Drive ซิมบับเว ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก น้ำตกวิคตอเรีย ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคตอเรีย พิเศษกิจกรรม Walk with Lion


ทัวร์นามิเบีย แอฟริกาใต้ แซมเบีย บอสวานา ซิมบับเว เบสท์ออฟ อีสแอฟริกา 11วัน 8คืน (ET)
รหัสทัวร์
HTCNA_ET00001
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
20 มิ.ย. 67 - 11 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alethiopian.jpg
ราคาเริ่มต้น
239,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพมหานคร
 • วันที่

  2

  อาดิสบาบา – วินด์ฮุก (นามิเบีย)
 • วันที่

  3

  นามิบ น็อคลัฟท์ – ซอสซุสไฟล์ – ทะเลทรายนามิบ
 • วันที่

  4

  สวาคอปมุนด์ - ล่องเรือชมแมวน้ำ - หุบเขาพระจันทร์
 • วันที่

  5

  ต้นเวลวิทเชีย - โจฮันเนสเบิร์ก (ประเทศแอฟริกาใต้)
 • วันที่

  6

  โจฮันเนสเบิร์ก (ประเทศแอฟริกาใต้) - น้ำตกวิคตอเรีย (แซมเบีย)
 • วันที่

  7

  โชเบ (บอสวานา) – Boat Safari
 • วันที่

  8

  โชเบ (บอสวานา) – Game Drive – ซิมบับเว - ล่องเรือ Sun Downer Cruise
 • วันที่

  9

  Walk with Lion –น้ำตกวิคตอเรียซิมบับเว - ขึ้นเฮลิคอปเตอร์
 • วันที่

  10

  วิคตอเรียฟอลล์ - อาดิสบาบา
 • วันที่

  11

  กรุงเทพ

09 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
239,900 บาท
เด็กมีเตียง
239,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
229,900 บาท
พักเดี่ยว
45,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
239,900 บาท
เด็กมีเตียง
239,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
229,900 บาท
พักเดี่ยว
45,000 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
239,900 บาท
เด็กมีเตียง
239,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
229,900 บาท
พักเดี่ยว
45,000 บาท
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
09 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 239,900 239,900 229,900 45,000 - - 15
20 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 239,900 239,900 229,900 45,000 - - 15
11 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 239,900 239,900 229,900 45,000 - - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน