ทัวร์นอร์เวย์ โลโฟเทน พักเรือสําราญ FJORD LINE 1 คืน 13วัน 10คืน TG

ทัวร์นอร์เวย์ โลโฟเทน พักเรือสําราญ FJORD LINE 1 คืน 13วัน 10คืน TG

เที่ยวนอร์เวย์ โลโฟเทน พักเรือสําราญ FJORD LINE 1 คืน 13วัน 10คืน สไกย บริคดาลบรี นั่งรถโทลล์ ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์ โลเอน นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวSky Lift เฮลล์สลี ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ ไกแรนเกอร์ หุบผาแห่งโทลล์ โมลเด เส้นทางแอตแลนติค คริสเตียนซุน ทรอนไฮล์ม ชมเมือง วิหารนีดารอส สโวลเวอร์ ชมเมือง หมู่เกาะโลโฟเทน แฮมนอย เอกัม สโวลเวอร์ ชมเกาะโลโฟเทน หมู่บ้านเรเนย์ หมู่บ้านโอ อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้


ทัวร์นอร์เวย์ โลโฟเทน พักเรือสําราญ FJORD LINE 1 คืน 13วัน 10คืน TG
รหัสทัวร์
WCNO_TG00013
จำนวนวันเดินทาง
13วัน 10คืน
กำหนดการเดินทาง
25 พ.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
219,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ค)
 • วันที่

  2

  โคเปนเฮเกน – รอสไคล์ด – แรนเดอร์ส – เฮีร์ตสฮาลส์ – พักในเรือสำราญ ชมวิวฟยอจ์ดสู่เบอร์เกน
 • วันที่

  3

  ล่องเรือชมฟยอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง – หมู่บ้านชาวประมง – นั่งรถรางฟลอยเยน
 • วันที่

  4

  เบอร์เกน – รถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม – สไกย
 • วันที่

  5

  สไกย – บริคดาลบรี – นั่งรถโทลล์ – ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์ – โลเอน – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว(Sky Lift)
 • วันที่

  6

  โลเอน – เฮลล์สลี – ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ – ไกแรนเกอร์
 • วันที่

  7

  ไกแรนเกอร์ – หุบผาแห่งโทลล์ โมลเด – เส้นทางแอตแลนติค – คริสเตียนซุน
 • วันที่

  8

  คริสเตียนซุน – ทรอนไฮล์ม – ชมเมือง – วิหารนีดารอส – บินภายในประเทศสู่เมืองนาร์วิค
 • วันที่

  9

  นาร์วิค – สโวลเวอร์ – ชมเมือง – หมู่เกาะโลโฟเทน – แฮมนอย – เอกัม
 • วันที่

  10

  สโวลเวอร์ – ชมเกาะโลโฟเทน – หมู่บ้านเรเนย์ – หมู่บ้านโอ – ชมเมือง
 • วันที่

  11

  สโวลเวอร์ – นาร์วิค – บินภายในประเทศสู่ออสโล – ชมเมือง
 • วันที่

  12

  ออสโล – สนามบิน – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ
 • วันที่

  13

  กรุงเทพฯ

26 ก.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
239,900 บาท
เด็กมีเตียง
239,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
239,900 บาท
พักเดี่ยว
38,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
229,900 บาท
เด็กมีเตียง
229,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
229,900 บาท
พักเดี่ยว
38,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
229,900 บาท
เด็กมีเตียง
229,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
229,900 บาท
พักเดี่ยว
35,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
219,900 บาท
เด็กมีเตียง
219,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
219,900 บาท
พักเดี่ยว
35,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
219,900 บาท
เด็กมีเตียง
219,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
219,900 บาท
พักเดี่ยว
35,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
26 ก.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 239,900 239,900 239,900 38,900 - - 20
09 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 229,900 229,900 229,900 38,900 - - 20
17 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 229,900 229,900 229,900 35,900 - - 20
12 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 219,900 219,900 219,900 35,900 - - 20
14 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 219,900 219,900 219,900 35,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน