ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10วัน 7คืน (EK)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10วัน 7คืน (EK)

เที่ยวสแกนดิเนเวีย 10วัน 7คืน สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค เที่ยวครบ 3 เมืองหลวง พักค้างคืนบนเรือสำราญห้อง Sea View ล่องเรือชมฟยอร์ด นั่งรถไฟสายโรแมนติค Flamsbana เข้าพระราชวังโรเซนบอร์ค เมืองเบอร์เก้น ย่านบริกเก้น ขึ้นยอดเขาฟลอเยน


ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10วัน 7คืน (EK)
รหัสทัวร์
UNISCN_EK00014
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
11 เม.ย. 67 - 18 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
109,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-สต็อกโฮล์ม-แกมล่าสแตนพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • วันที่

  3

  สต็อกโฮล์ม-เมืองออสโล
 • วันที่

  4

  เมืองออสโล-อุทยานฟร็อกเนอร์-เมืองกอล
 • วันที่

  5

  เมืองกู๊ดวาเก้น-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-FLAMSBANA TRAIN-เมืองเบอร์เก้น
 • วันที่

  6

  เมืองเบอร์เก้น-ย่านบริกเก้น-ยอดเขาฟลอเยน-เมืองกอล
 • วันที่

  7

  เมืองออสโล-เรือสำราญ DFDS
 • วันที่

  8

  โคเปนเฮเก้น-อมาเลียนบอร์ก-ปราสาทโรเซนบอร์ก-ถนนสตรอยก์
 • วันที่

  9

  ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-นูฮาวน์-สนามบิน
 • วันที่

  10

  สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

09 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
119,900 บาท
เด็กมีเตียง
119,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
114,900 บาท
พักเดี่ยว
20,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
115,900 บาท
เด็กมีเตียง
115,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
110,900 บาท
พักเดี่ยว
20,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,900 บาท
เด็กมีเตียง
109,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
104,900 บาท
พักเดี่ยว
20,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,900 บาท
เด็กมีเตียง
109,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
104,900 บาท
พักเดี่ยว
20,000 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
09 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 119,900 119,900 114,900 20,000 - - 25
13 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 115,900 115,900 110,900 20,000 - - 25
11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 109,900 109,900 104,900 20,000 - - 25
18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 109,900 109,900 104,900 20,000 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน