ทัวร์ยะลา เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม 3วัน 2คืน (SL)

ทัวร์ยะลา เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม 3วัน 2คืน (SL)

เที่ยวยะลา เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม 3วัน 2คืน เช็คอินจุดไฮไลท์ชื่อดัง สกายวอร์คอัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอกแบบ 360 องศา เสริมศิริมงคลไหว้ หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี สตรีทอาร์ตเบตง ตู้ไปรษณีย์โบราณ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม เต็มอิ่มกับ เมนูชื่อดัง ไก่เบตง เคาหยก จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหล


ทัวร์ยะลา เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม 3วัน 2คืน (SL)
รหัสทัวร์
THAI_00566
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
30 พ.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
เดินทางโดย
althailionair.jpg
ราคาเริ่มต้น
7,490 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

23 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
7,990 บาท
เด็กมีเตียง
7,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,990 บาท
พักเดี่ยว
1,500 บาท
ที่นั่ง
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,990 บาท
เด็กมีเตียง
7,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,990 บาท
พักเดี่ยว
1,500 บาท
ที่นั่ง
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,990 บาท
เด็กมีเตียง
7,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,990 บาท
พักเดี่ยว
1,500 บาท
ที่นั่ง
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,990 บาท
เด็กมีเตียง
7,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,990 บาท
พักเดี่ยว
1,500 บาท
ที่นั่ง
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,990 บาท
เด็กมีเตียง
7,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,990 บาท
พักเดี่ยว
1,500 บาท
ที่นั่ง
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,990 บาท
เด็กมีเตียง
7,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,990 บาท
พักเดี่ยว
1,500 บาท
ที่นั่ง
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,990 บาท
เด็กมีเตียง
7,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,990 บาท
พักเดี่ยว
1,500 บาท
ที่นั่ง
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,990 บาท
เด็กมีเตียง
7,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,990 บาท
พักเดี่ยว
1,500 บาท
ที่นั่ง
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,990 บาท
เด็กมีเตียง
7,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,990 บาท
พักเดี่ยว
1,500 บาท
ที่นั่ง
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,990 บาท
เด็กมีเตียง
7,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,990 บาท
พักเดี่ยว
1,500 บาท
ที่นั่ง
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,990 บาท
เด็กมีเตียง
7,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,990 บาท
พักเดี่ยว
1,500 บาท
ที่นั่ง
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,990 บาท
เด็กมีเตียง
7,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,990 บาท
พักเดี่ยว
1,500 บาท
ที่นั่ง
18 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว ที่นั่ง สถานะ
23 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 7,990 7,990 7,990 1,500 18
07 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67 7,990 7,990 7,990 1,500 18
14 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 7,990 7,990 7,990 1,500 18
04 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67 7,990 7,990 7,990 1,500 18
18 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 7,990 7,990 7,990 1,500 18
25 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 7,990 7,990 7,990 1,500 18
01 ก.ย. 67 - 03 ก.ย. 67 7,990 7,990 7,990 1,500 18
15 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 7,990 7,990 7,990 1,500 18
22 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 7,990 7,990 7,990 1,500 18
06 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67 7,990 7,990 7,990 1,500 18
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 7,990 7,990 7,990 1,500 18
27 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 7,990 7,990 7,990 1,500 18

วิธีการจองทัวร์

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง